Szkolenia

Nasze szkolenia skierowane są dla specjalistów, nauczycieli i rodziców, a także osób zainteresowanych tematem neuroróżnorodności. Współpracujemy ze szkołami, instytucjami kultury, urzędami, firmami działając na rzecz tworzenia dostępności i przyjaznych różnorodnym osobom środowisk. Prowadzimy szkolenia autorskie, których twórcami są specjaliści i osoby samorzecznicze.

Psychoterapia

Prowadzący nasze konsultacje psychoterapeutyczne szkolą się w różnych nurtach:
pozytywnej psychoterapii transkulturowej, terapii Gestalt oraz terapii poznawczo- behawioralnej. Każdy z terapeutów ma doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu. Nasi terapeuci pracują na żywo w gabinecie lub spotykają się w formie on-line.

TUS

Podstawowe cele zajęć Nowy Trening Umiejętności Społecznych to rozwijanie samoświadomości w zakresie swoich potrzeb, emocji i zachowań. Uczestnicy tych spotkań poznają strategie radzenia sobie w różnych sytuacjach, rozwijają samoregulację i empatyczną komunikację, uczą się, jak budować relacje z innymi pozostając w zgodzie ze sobą.

Zajęcia TUS poruszają aspekt życia w różnych środowiskach, pokazują, jak ważne są dialog i współpraca, a także asertywność. Zajęcia te odbywają się w małych grupach 3-6 osobowych, prowadzone są zazwyczaj przez dwóch terapeutów. Zdarza się, że spotkania wychodzą poza fundację, uczestnicy wspólnie wybierają wtedy miejsce, na przykład: pizzeria, galeria, Escape Room, Park trampolin, Ścianka wspinaczkowa.

Konsultacje

Na konsultacjach wspieramy rodziców w różnych tematach, zaczynając od samej diagnozy, po współpracę ze szkołą oraz komunikację z dzieckiem, a także codzienność w rodzinie w spektrum autyzmu. Prowadzimy psychoedukację, która ukierunkowana jest na rozumienie potrzeb poszczególnych członków w rodzinie w spektrum autyzmu.

Zajęcia indywidualne

Podczas zajęć indywidualnych cele ustalane są na miarę potrzeb. Podczas tych
spotkań realizowane są ćwiczenia pomagające w rozumieniu swojego ciała i własnej sensoryki. Zajęcia mogą też koncentrować się na wsparciu młodej osoby w rozumieniu własnych potrzeb, odczytywaniu emocji u siebie i innych, interpretacji zachowań i samodzielnym podejmowaniu decyzji, a także budowaniu efektywnych strategii na codzienną samoregulację. Zajęcia prowadzone są przez psychologów lub pedagogów specjalnych.

Warsztaty rozwojowe

Organizujemy cykle spotkań poświęcone wybranym zagadnieniom, które mają na
celu osobisty rozwój w danym obszarze.

Do tej pory odbyły się cykle:

Spektrum potrzeb: spotkania rozwijające kompetencje komunikacyjne w podejściu, opierającym się na porozumieniu bez przemocy

Spektakularne kobiety: spotkania przeznaczone dla kobiet w spektrum autyzmu, rozwijające samoświadomość.