Projekt Młodzi Różnorodni NIC O NAS BEZ NAS- powstał, by szerzyć ideę akceptacji różnorodności i wzmocnić młodych zagrożonych wykluczeniem ze względu na: orientację seksualną i tożsamość płciową, spektrum autyzmu, pochodzenie etniczne. Objął on swoim zasięgiem szkoły podstawowe, średnie i uczelnie wyższe. W ramach projektu zrealizowaliśmy warsztaty antydyskryminacyjne dla nauczycieli i uczniów. Nasi mentorzy poprowadzili warsztaty rozwojowe i konsultacje dla młodych zainteresowanych samorzecznictwem. Zorganizowaliśmy także konferencję podsumowującą nasze przesłanie.

Materiały, powstałe w projekcie znajdziecie do pobrania na podstronie Media: Dokumenty

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.