Sztuka Tajemnic to projekt realizowany we współpracy z Muzeum Narodowym i Escape Room-em Dom Zagadek. Był to cykl warsztatów integracyjnych dla trzech grup wiekowych, których głównym celem było rozwijanie kreatywności i współpracy w grupie, ale także docieranie do siebie dzięki byciu blisko sztuki. Udało się nam pokierować współpracą trzech niezależnych podmiotów, przenosząc ideę Escape Room-u do Muzeum.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury