Misja

Fundacja Artonomia wspiera osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny. Działamy w różnych obszarach na rzecz poprawy jakości życia osób neuroróżnorodnych. Przeciwdziałamy wykluczeniu, pomagając tworzyć środowiska akceptujące i rozumiejące różnorodność społeczną.

Działania:

Prowadzimy wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Specjalizujemy się w zajęciach grupowych, wspierając młode osoby w rozwijaniu samoświadomości i korzystaniu z własnego potencjału.

Wspieramy szkoły w efektywnej edukacji włączającej, prowadząc lekcje różnorodności dla uczniów oraz warsztaty i szkolenia dla kadry i rodziców.

Warsztaty rozwojowe i projekty, które prowadzimy skoncentrowane są wokół różnych tematów bliskich osobom neuroróżnorodnym.

Wizja

Celem w Fundacji Artonomia jest odkrywanie sztuki życia w harmonii. Wiemy, że podstawą zrozumienia jest umiejętność słuchania, dlatego nasza Fundacja to miejsce dialogu zdecydowanie bardziej niż porad i wykładów. Wiemy, że rozwiązywanie konfliktów może być efektywne tylko przez zrozumienie potrzeb każdej ze stron i zaopiekowanie się nimi.

Ważne są dla nas trzy proste zasady:

1. Akceptujemy różnorodność
2. Podkreślamy autonomię
3. Zawsze dostrzegamy potencjał!

Co robimy?

Szkolenia

Psychoterapia

TUS

Konsultacje

Zajęcia indywidualne

Warsztaty rozwojowe

Aktualności

 

Aktualne Wydarzenia i Działania fundacji znajdziesz na naszym Facebooku.

Pliki, poradniki, broszury do pobrania.

Darowizny

Partnerzy

Note: Carousel will only load on frontend.