Poradnik
„Dziecko transpłciowe efektywny system wsparcia w szkole

www.dzieckotransplciowe.pl

Publikacje:

Sadowska, D. (red.) (2023). Przewodnik dla otwartej szkoły. Transpłciowość.
Poradnik dla kadry pedagogicznej pracującej w szkole i zarządzającej szkołą.
Warszawa: Fundacja Psycho-Edukacja
https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/11/E24b-Przewodnik-dla-otwartej-szkoly-TRANSPLCIOWOSC-interaktywny.pdf

Polecamy do ściągnięcia ze strony projektu, innych publikacji, które powstały w jego ramach:
https://www.dzieckotransplciowe.pl/

Bolladóttir, G. (2023). Dziecko transpłciowe w Islandii.
Przegląd ustawodawstwa i dobrych praktyk.
Warszawa: Fundacja Psycho-Edukacja
https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport_Dziecko-transplciowe-w-Islandii_G_Bolladottir.pdf

Stec, M. (2023). Wyspy wsparcia. Dobre praktyki w zakresie wsparcia transpłciowych osób uczących się w polskich szkołach publicznych.
Raport końcowy z badania jakościowego.
Warszawa: Fundacja Psycho-Edukacja
https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport_Wyspy-wsparcia_M_Stec.pdf

Rekomendacje dla organów prowadzących szkoły dotyczące budowania szkoły włączającej dla osób z grup defaworyzowanych społecznie i narażonych na wykluczenie, w tym również transpłciowych i niebinarnych osób uczących się https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/11/Rekomendacje.pdf

Sadowska, D. i in. (2023).
Jak korzystać z poradnika [nagranie webinarium]
https://www.youtube.com/watch?v=ZriPjhVpAK0