Poznaj nas

 

Nasz neuroróżnorodny zespół to osoby, które są przede wszystkim praktykami, łączy nas humanistyczne podejście do drugiego człowieka.

Staramy się nie zatrzymywać w miejscu, stale poszerzając bagaż swoich doświadczeń i poddając nasz warsztat superwizji.

Prezeska Fundacji

Paulina Zawadzka

Pedagog specjalny, konsultant pozytywnej psychoterapii transkulturowej, terapeuta
integracji sensorycznej, członek World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy; autorka publikacji; absolwentka pedagogiki specjalnej i wczesnoszkolnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz kierunku „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

Doświadczenie zdobywała podczas pracy z dziećmi i dorosłymi w ośrodkach terapii, środowisku domowym, przedszkolu i szkole, w organizacjach zajmujących się wsparciem osób w spektrum autyzmu w Polsce, Wielkiej Brytanii, Grecji, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Środkowej. Była prelegentką na konferencjach oraz prowadziła warsztaty w Polsce oraz Ameryce Północnej i Środkowej.

Założycielka i prezeska Fundacji Artonomia; prowadząca szkolenia, warsztaty, grupy oraz konsultacje indywidualne dla nastolatków i osób dorosłych.

„Pomagam odkrywać zasoby i szukać rozwiązań do różnorodnych wyzwań na miarę własnych możliwości. W codziennych spotkaniach zarówno z młodymi, jak i dorosłymi osobami podstawą jest dla mnie uważne słuchanie.”

Członkini Zarządu Fundacji

Anna Jędrzejewska

Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, trener TUS.
Na co dzień pracuje w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”, gdzie pełni funkcję wychowawcy oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

Jest członkiem zarządu Fundacji Artonomia. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych w grupach dla nastolatków. Opiekuje się wolontariuszami, którzy wspierają działania Fundacji. Jej zadaniem jest również koordynowanie komunikacji w projekcie “Młodzi różnorodni – NIC O NAS BEZ NAS”.

Zwolenniczka aktywnego stylu życia, podróżowania rowerem i miłośniczka gór.

“Celem, jaki stawiam sobie jako terapeuta, jest wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości uczestników prowadzonych przeze mnie zajęć. W atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji, szukamy odpowiedzi na frapujące pytania, zastanawiamy się nad możliwymi rozwiązaniami trudnych sytuacji czy wyzwań. Rozmawiamy o różnorodności, rozwijamy samoświadomość, uczymy się komunikowania swoich potrzeb, emocji”.

Joanna Latosińska

Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz technik fizjoterapii. Przez wiele lat pracowała osobami w spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. Prowadziła tam zajęcia grupowe oraz indywidualne z dziećmi. Pełniła także funkcję zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych. Współtworzyła ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych w Tbilisi, w Gruzji. Obecnie pracuje w szkole podstawowej, w której prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe rozwijające umiejętności komunikacyjne społeczne oraz uważność. Wspiera uczniów podczas lekcji pełniąc funkcję nauczyciela współorganizującego kształcenie. Koordynuje pracą zespołu ds. dzieci niepełnosprawnych.

Jest autorką materiałów wydawnictwa PWN dla uczniów w spektrum autyzmu oraz artykułów dla czasopism Głos Pedagogiczny, Sygnał, E-biuletyn PWN. Prowadzi fanpage “Nauczyciel wspomagający”.

W Fundacji Artonomia prowadzi szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, głównie dotyczące pracy nauczyciela wspomagającego oraz z myślenia wizualnego. Prowadzi także konsultacje z rodzicami dotyczące konstruowania IPET oraz wdrażania się w system edukacji.

Anna Geniusz

Psycholożka, trenerka TUS, posiadająca kwalifikacje pedagogiczne, a także z zakresu edukacji i rewalidacji osób w spektrum autyzmu. Aktualnie w trakcie szkolenia do certyfikatu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy Akademii Motywacji i Edukacji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii, zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także pracy z rodzicem.

Stale podnosi swoje kwalifikacje regularnie uczestnicząc w konferencjach oraz szkoleniach, a swoją pracę poddaje superwizji.

"Podstawą terapii jest dla mnie zrozumienie i otwartość na potrzeby drugiej osoby. Praca z drugim człowiekiem stale mnie inspiruje i jest powodem do dalszego rozwoju. W mojej pracy przyświeca mi myśl, że każdy z nas jest specjalistą od siebie samego, a celem prowadzonej terapii jest pomoc, by to odkryć i poszerzyć swoje zasoby. Zależy mi, aby podczas spotkań ze mną podopieczni Fundacji czuli się przede wszystkim bezpiecznie i komfortowo, z uszanowaniem ich indywidualnych potrzeb".

Anna Zaliwska

Psycholożka, Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, konsultantka w trakcie szkolenia na psychoterapeutkę Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, zajęcia indywidulne i grupowe. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Współpracuje z kadrą nauczycielską oraz placówkami szkolnymi w obszarze rozwijania kompetencji pracy z dziećmi w spektrum autyzmu. Wspiera osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

„Wspólnie z najmłodszymi, nastolatkami oraz dorosłymi w spektrum autyzmu szukamy
drogi do zrozumienia swoich potrzeb, możliwości ich zaspokajania, uświadamiamy
sobie moc własnych zasobów. Ważnym obszarem mojej pracy jest wspieranie rodziców
w tworzeniu bliskich relacji z dziećmi z poszanowaniem granic, szukaniu obszarów,
które służą wszystkim członkom rodziny. Bardzo istotne jest dla mnie poszukiwanie
relacji, a nie metody”.

Aleksandra Zakrzewska

Psycholożka, absolwentka zaawansowanego kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I i II stopień), uczestniczka 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Intra oraz 3-letniego kursu certyfikującego pracy z traumą Somatic Experiencing.

Z pierwszego wykształcenia doktor nauk ekonomicznych. Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i nauczycieli, trenerka TUS, a także praktyk Metody Kids’ Skills.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię, zajęcia indywidualne oraz warsztaty wspierające rodziców i nauczycieli w budowaniu z dziećmi relacji opartych na zrozumieniu, empatii i szacunku. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą, wspiera osoby w spektrum autyzmu oraz ich bliskich, a także osoby doświadczające przemocy i stresu mniejszościowego. Prywatnie Mama dwóch nastoletnich synów i kilkuletniej córki.

„Pomagam rodzicom „oswoić” diagnozę spektrum autyzmu u dzieci, towarzyszę w odkrywaniu i rozumieniu potrzeb swoich i dziecka oraz budowaniu satysfakcjonujących relacji. Wspieram młodzież i dorosłych w rozwijaniu samoświadomości, w tym świadomości własnego ciała oraz odkrywaniu zasobów, pozwalających radzić sobie z trudnościami i wzmacniać poczucie sprawczości i wpływu na własne życie”.

Agnieszka Zalewska

Psycholog, absolwentka SWPS, uczestniczka czteroletniej szkoły psychoterapii Gestalt. Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny, trenerka TUS, absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię, zajęcia indywidualne oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą, wspiera osoby w spektrum autyzmu oraz ich najbliższe środowisko, a także osoby dotknięte przemocą w rodzinie oraz rodziców w wyzwaniach w trudnym procesie wychowawczym. Prywatnie mama dwóch nastoletnich synów.

„Z głęboką uważnością patrzę na swoich klientów, pomagam im budować relacje oparte na zrozumieniu siebie i innych. Staram się pomagać im w dotarciu do wewnętrznego domu”

Kalina Szmit

Studentka ostatniego semestru psychologii, uczestniczka rocznego kursu psychoterapeutycznego dotyczącego pracy z osobami w spektrum autyzmu. Odbyła kursy dotyczące prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych i pracy w nurcie Porozumienia Bez Przemocy. Wychowawca / terapeuta-cień podczas wyjazdów wakacyjnych dla osób autystycznych. W fundacji prowadzi TUSy.

"Kluczową kwestią w pracy z osobami autystycznymi jest dla mnie poznanie danego człowieka i jego potrzeb oraz rozwijanie samoświadomości. Samoświadomość to kapitał na całe życie".

Lokal

Nasza siedziba znajduje się na ul. Racławickiej 40/112 w pobliżu zielonych ogródków działkowych. Do dyspozycji gości mamy 3 sale:

  • Dużą salę zajęciową (21 m2) – tu odbywa się większość naszych aktywności grupowych, ćwiczeń i spotkań. Jasna przestrzeń, drewniany parkiet, kolorowe materace oraz siedziska wszelkich kształtów i faktur sprawiają, że każdy może poczuć się tu swobodnie w ruchu, jak i w spoczynku
  • Salę konsultacyjną (11 m2) – tu prowadzimy rozmowy oraz kameralne spotkania, tu rozmawiamy o wszystkim w cztery oczy
  • Salę logopedyczną (8 m2) – tu dzieci uczą się fajnie wymawiać nazwę naszej fundacji 🙂

W długim korytarzu z kanapą nasi goście mogą swobodnie korzystać z pomocy i zabawek terapeutycznych, nowoczesnych gier, puzzli oraz wyselekcjonwanych książek. Zaraz przy wejściu znajduje się poczekalnia, z której chętnie korzystają rodzice, by zobaczyć przez szklane okno jak ich dzieci radzą sobie na zajęciach w dużej sali. Wszystkie nasze pomieszczenia są w dużej mierze wyciszone ze względu na prywatność, oraz autonomię grup podczas zajęć równoległych.